Επιχειρηματίας εισέβαλε μαινόμενος σε γραφεία εφημερίδας στη Μυτιλήνη