Επανάληψη παραστάσεων έργου: «Εχθροί εξ’ Αίματος» του Αρκά