Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19