Ενημερωτική Συνάντηση από το Σωματείο Οικοδόμων Χίου