Ενημερωτική εκδήλωση στη Βολισσό με θέμα «το πρόβλημα των ναρκωτικών»