Ενημερώθηκαν οι Τούρκοι για τις διαδικασίες επίσκεψης στην Ελλάδα