Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν