Έναρξη Εργαστηρίων Θεατρικής Αγωγής - 7 Ιανουαρίου 2015