Έναρξη εγγραφών στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Χίου