Εκθεση δημιουργιών των μαθητών του ΕΕΕΕΚ στην πλατεία