«Έκτακτα μέτρα τώρα στα νησιά προτού να είναι αργά!»