Εκπαίδευση μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό