«Εκλογές. Τώρα μιλάνε για επενδύσεις και ανάπτυξη;»