Εκδήλωση μνήμης Φιλοτεχνικού για την Ερ. Πολυχρονοπούλου