Ειδικό ποσοστό εισακτέων σε στρατιωτικές σχολές και ΑΕΝ για υποψηφίους από Χίο και Λέσβο