Εγκαινιάζεται το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Η ΓΕΦΥΡΑ»