Εγκαίνια σε 9 Στρατιωτικές Οικίες σε Χαλκειός και Καλαμωτή