"Έφυγαν" βρίζοντας και κάνοντας γυαλιά - καρφιά αυτοκίνητα