Έφοδος του ΣΔΟΕ στο σπίτι του διευθυντή εφορίας Χίου