Έφοδος Αντιτρομοκρατικής στο Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου