Δυναμικό ξεκίνημα για το Παγχιακό Σύλλογο Α.μεΑ. με νέο Δ.Σ.