Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά…μουσικής από τους εργαζόμενους ΟΤΑ