Δράση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας