Το δώρο του Μητροπολίτη κ. Μάρκου στον Πρωθυπουργό