Δωρεά πυροσβεστικού από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες A.E. στον Δήμο Χίου