Δίπλα στο πρώην κέντρο της Θοδώρας, το νέο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών για γυναίκες και παιδιά