Δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών σχολείου Βολισσού»