Δίκτυο Πολιτών Χίου: Ανετοιμόητητα, ασυνεννοησία, λουκέτο στο Κλειστό