Διεθνής αναγνώριση της Μαστίχας Χίου ως φυσικό φάρμακο