Διατήρηση μειωμένου ΦΠΑ σε 5 νησιά για ένα εξάμηνο