Διαμαρτυρία για την κατάργηση του Γραφείου ΕΟΤ Χίου