Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι ρόλων, για όλες τις ηλικίες, στη Φάρκαινα