Δεν θα λειρουργήσει στις 14/8 το καλοκαιρινό Camp του Δήμου Χίου