Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη