Αυτοί είναι οι υποψήφιοι της Ερμιόνης Φρεζούλη - Το ψηφοδέλτιο της Χιακής Συπομλιτείας