Αυτοί είναι οι σταυροί για το Δήμο Χίου - 69 στα 145 τμήματα