Αυτό είναι το Δ.Σ. του νεοσύστατου «Προοδευτικού Ομίλου Λαγκάδας»