Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία της καμπάνιας του ΑΤΙΟΝ κατά του καρκίνου