* Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (1982-2012): 30 χρόνια ρύπανσης κι ανταρτοπόλεμου