Αστυνομικοί: Είμαστε οι «σάκοι του μποξ» προκειμένου η Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις της