Αρτοκλασία την Πρωτοχρονιά στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στο Δημοτικό Κήπο