"Άρση της υπάρχουσας πολιτικής αποτροπής απέναντι στους πρόσφυγες και άνοιγμα των συνόρων της ΕΕ συνολικά"