Αρνητικά όλα τα αποτελέσματα των rapid test στο ΕΕΕΕΚ Χίου