Απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή νερού στα Νοτιόχωρα από τον Κατράρη