Απομακρύνονται τα "σαπάκια" από Δασκαλόπετρα, Ζέφυρο και Καστέλο