Από την Τετάρτη 7/4/21 τα self test στα φαρμακεία της Χίου