"Από τη χαβούζα της Φάρκαινας στο πάρκο του Μητσοτάκη"