Από τη Δευτέρα 13/9 και για ένα μήνα, εκτέλεση εργασιών στην οδό Ιωάννου Χρήστου