«Από παλινωδία σε παλινωδία η δημοτική αρχή Κάρμαντζη»