Από χρήση τροχού κοπής μετάλλων η φωτιά στα Νένητα